Yesterday, my mother and father were in some kind of  argument focusing on whom they should vote for the senatorial elections. I was amazed by the fact that even though they are a couple for two decades still they haven’t produced a list of senators identical to each other. Haha. Individual preferences.

I was insisting for them to vote for Kabataan Partylist but my father seems not to recognize it. My mother seems to favor Gabriela. And my sister seems to be undecided.

As what I have observed during surveys and interviews, people nowadays cannot be deceived. They now know who has the brain, who has the experience, and who has the natural capability to govern. Most of the senatorial candidates who dominated the surveys are indeed good and intelligent(IMHO). Though some people may accept bribe money, they still vote for whom they think is right and proper. Sino nga namang makakaalam ng boto mo kundi ikaw lang naman din, hindi ba?

I maybe not a political type of person, but still I believe that the people should vote for candiates whom they know have done a significant amount of improvement to our country and who exercises undeniably healthy lifestyle. Lagi namang ganyan dapat eh.

Kaso sa tingin ko may mga taong desperado na talaga at naniniwala sa mga pangako ng mga politiko na pagagandahin ang buhay nila. Hindi ang mga politiko ang magpapaganda ng buhay natin: sila lamang ay mga mekanismo, at tayong mga mamamayan ang dapat magpaandar sa kanila. Ang kadalasang nangyayari kasi, ang mga mekanismong ito ang kumokontrol sa atin. Hindi dapat iyon ang mangyari: para na tayong nasa Matrix kung ganon. Dapat may sarili tayong sikap at utak. Kailangan na alam nating kilatisin kung ang mga desisyon ng ating mga lider ay nakakabuti pa o nakasasama na pala.

I believe that people who make promises are losers. Those who make commitment are winners. Kaya ang mga politikong nangangako, sila kadalasan ang mga taong ginagawang bobo ang mga mamboboto. Ang mga taong ibinibigay ang kanilang sarili at buhay para makapagsilbi kahit  nasa posisyon o wala sa gobyerno, iyon ang hinahangaan ko.

Vote honestly, vote wisely.

Advertisements