I’m not gay, okay?

There’s nothing wrong with being gay, I even have friends and relatives who are gay and I love them so much and I am very, very proud of them, but sorry, I am not gay. Pero sabi nga ni Sir Chua, ayos lang kung ano ang isipin nyo sa pagkatao ko, that is how you see it. We have different perspectives, ang para sa iyo ay maaring hindi para sa akin. Ang tingin mo sa pagkatao ko ay maaring hindi yon ang tingin ko sa pagkatao ko.

Yun lang. 🙂

Advertisements