Para kay Mommy:Pwede bang huminto na ako sa UP? Dito na lang sa atin ako mag-aaral.🙂
ry minsan sa akin? Para naman wala ka nang intindihing palamunin.